over ons

ISO 9001 en Convenant ILT

Een touringcarbedrijf krijgt het ISO 9001 certificaat niet zomaar. Daarvoor moet het touringcarbedrijf aan de strengste voorwaarden voldoen en dit wordt ieder jaar opnieuw door een onafhankelijke gecertificeerde instantie gecontroleerd.

U kunt dus zeker zijn van het volgende:

De touringcars worden zeer goed onderhouden en voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Ook het comfort van de touringcars is van optimale kwaliteit volgens de comfortclassificatie. Een keurmerk chauffeur heeft de juiste diploma’s op zak, is ervaren en houdt zich strikt aan de rij- en rusttijden.


Gerichte controle
De keurmerk-chauffeurs moeten iedere vijf jaar hun code 95 behalen, waarin onder andere een praktijkdag “Het Nieuwe Rijden” zit en waarbij verkeersveiligheid en milieubewust rijden centraal staan. Het touringcarbedrijf en de touringcars worden gericht gecontroleerd door de ILT. De resultaten tellen streng mee voor het keurmerk. De touringcars zijn adequaat verzekerd en het bedrijf beschikt over een klantgerichte klachtenbehandeling.

Convenant
M. Ringelberg Touringcars B.V. is zowel gecertificeerd door ISO 9001 en Convenant ILT en doorstaat met glans iedere controle op het fikse pakket criteria, waaraan de interne procedures van een touringcarbedrijf moeten voldoen. M. Ringelberg Touringcars B.V. is het negentwintigste touringcarbedrijf in Nederland waarmee ILT een Convenant afsluit. Gezien het feit dat Nederland circa 400 touringcarbedrijven telt, is dit geen geringe prestatie.Wij zijn hier dan ook bijzonder trots op. De meerwaarde van een Convenant voor het bedrijf is dat de Inspectie expliciet vertrouwen toont in een bedrijf en tegelijkertijd de toezichtrelatie serieus neemt, met wederzijdse afspraken. Om voor een Convenant in aanmerking te komen moet een bedrijf voldoen aan diverse criteria.

Interne controles
Zo moeten de beheersmaatregelen voor verkeersveiligheid, kwaliteit en interne controles goed zijn. Verder zijn goede resultaten bij eerdere inspecties een voorwaarde en moet het bedrijf aantoonbaar gemotiveerd zijn om de risico’s te beheersen.

Bovengemiddelde naleving
Verder moet er sprake zijn van een aantoonbaar bovengemiddelde naleving van de vervoers-regelgeving en mag er geen negatief profiel zijn bij andere inspectiediensten. Met het Convenant laat M. Ringelberg Touringcars B.V. op haar beurt aan haar klanten zien, dat zij de veiligheid voor haar passagiers altijd op de eerste plaats zet.

Wilt u meer informatie?
contact offerte aanvraag